Friend Links

 • Cheap NFL Jerseys
 • China Wholesale Jerseys Online
 • “Cijena odvoza otpada u Đakovu je najviša u cijeloj Slavoniji, Baranji i Srijemu”

  Kao što je i najavio, naš sugrađanin Domagoj Zovak, nakon prvog teksta u kojemu je analizirao nedavno poskupljenje cijene odvoza otpada, uputio nam je još jednu analizu u kojoj je usporedio najnovije cijene u Đakovu s cijenama u ostalim slavonskim mjestima.

  I ovu analizu donosimo u cijelosti s tablicom koju je sam izradio.

  Đakovčani plaćaju 70 posto veću cijenu odvoza otpada od stanovnika Levanjske, Satnice, Strizivojne, Trnave i Viškovaca! A svima njima otpad vozi đakovački Univerzal.

   

   

  Prošli tjedan objavljen je na ovome mediju tekst pod naslovom Trebaju li Đakovčani platiti skandalozno visoke račune za odvoz otpada? u kojem sam donio neke činjenice vezane za drastično poskupljenje cijene odvoza otpada u Đakovu. Naime, većina Đakovčana je sredinom lipnja dobila od gradskog komunalnog poduzeća Univerzal d.o.o. nove račune, za odvoz miješanog komunalnog otpada (MKO), sa iznosima uvećanim od 50 do 120 posto. Primjerice, tročlana obitelj potpisnika ovoga teksta dobila je račun od 158 kuna, što je 120 posto više u odnosu na prethodne mjesečne račune koji su bili oko 72 kune.

  S obzirom na to da su mi bili potpuno nedokučivi parametri, odgovornih osoba u Univerzalu, koji su uzeti u obzir pri izradi Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Đakovu (gradonačelnik Marin Mandarić dao suglasnost u travnju 2022.) kao i elementi za izračun Cijene obvezne minimalne javne usluge za sve korisnike razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo (61,34 kn) koju je, krajem siječnja 2022., donijelo 10 vijećnika Gradskog vijeća Đakova, odlučio sam provjeriti cijene odvoza otpada u gradovima i općinama u okruženju.

  Analizirao sam cjenike odvoza otpada u većini gradova Slavonije, Baranje i Srijeme te dijela općina u kojima uslugu odvoza vrši ista tvrtka kao i za neke ovdje promatrane gradove. U tu svrhu sam izradio tablicu sa podacima o cijeni odvoza otpada u 28 gradova i općina, točnije tablicu sa informacijama o cijeni minimalne usluge za kućanstva (sa kompostiranjem i bez kompostiranja) u zelenim spremnicima od 120 litara. Također, donio sam i cijene pražnjenja jednog spremnika za individualna kućanstva-kuće (spremnici 120 l) i za zajednička kućanstva-zgrade (spremnici 1100 l). Sve su cijene u tablici izražene sa PDV-om.

  Cijena odvoza otpada u Đakovu je najviša u cijeloj Slavoniji, Baranji i Srijemu

  Iz priložene tablice vidljivo je kako Đakovo ima jednu od najviših cijena minimalne usluge (61,64 kn – 4. mjesto) na promatranom prostoru, odmah iza Našica, Nove Gradiške i Požege. U tablici je primjetno i da osječki Unikom ima iste cijene odvoza za grad Osijek kao i za općine Antunovac, Čepin i Vuka. Isti je slučaj sa požeškim Komunalcem koji ima jednaku cijenu u Požegi, Kutjevu, Pleternici te u još 5 općina u kojima vrši uslugu skupljanja MKO. Jednake cijene ima i Našički park d.o.o. za grad Našice i za još dvije općine itd.

  Kada je riječ o cijeni pražnjenja jednog spremnika od 120 litara (12,20 kn) Đakovo se nalazi na visokom drugom mjestu, odmah iza Virovitice (14,40 kn), a potom slijede općine Levanjska Varoš, Satnica Đakovačka, Strizivojna, Trnava i Viškovci (svi po 8,00 kn). Vrlo je neobično da Univerzal istu uslugu (pražnjenje jednog spremnika) u pet navedenih općina naplaćuje 50 posto niže od usluge odvoza otpada namijenjene Đakovčanima.
  Najmanja učestalost odvoza miješanog komunalnog otpada (zeleni spremnik) na području općina Strizivojna, Satnica Đakovačka i Viškovci je jednom tjedno, što je utemeljeno na odluci svakog pojedinog općinskog vijeća o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. U Đakovu se također odvozi otpad jednom tjedno. U općinama Levanjska Varoš i Trnava đakovački Univerzal odvozi MKO jednom u dva tjedna. Dakle, zbog manje učestalosti odvoza u općinama Levanjska Varoš i Trnava cijena minimalne usluge za kućanstva može biti eventualno niža u odnosu na Đakovo. Zato je još veća nepoznanica kako je za tri općine Univerzal izračunao toliko nižu cijenu od one koja se primjenjuje na Đakovčane. Međutim, ta razlika ne znači da treba povećati cijenu odvoza otpada stanovnicima Satnice Đakovačke, Strizivojne i Viškovaca već navedeno dokazuje kako itekako postoji prostor za snižavanje cijene Đakovčanima.
  Đakovo je zauzelo drugo mjesto, iza Virovitice (132,00 kn), i po pitanju cijene jednog pražnjenja spremnika od 1100 litara (111,87 kn) u zajedničkom kućanstvu. U tablici je vidljivo kako su neki gradovi (Vinkovci, Županja, Vukovar, Ilok i Pakrac) cijenu pražnjenja jednog spremnika u zajedničkim kućanstvima formirali tako da se plaća po proizvedenoj litri.

  Primjer izračuna cijene odvoza MKO za zajednička kućanstva u Vinkovcima

  Kako nije u svim cjenicima precizno objašnjena struktura troška za zajednička kućanstva, ovdje ćemo navesti samo primjer iz Vinkovaca jer u njemu stoji da zajednička kućanstva plaćaju na način da se 0,06 kn pomnoži sa veličinom spremnika koji se prazni i potom se dobiveni iznos dijeli sa ukupnim brojem stanara neke zgrade kako bi se dobila cijena po jednom korisniku. Npr. ako pomnožimo 0,06 kn sa 1100 litara dobijemo 66,00 kuna. Ako zgrada ima 15 stanova sa ukupno 37 stanara onda se iznos od 66,00 kuna dijela sa 37 i dobije se cijena od 1,78 kn po stanaru. Ako u kućanstvu žive četiri člana onda se iznos od 1,78 kn množi sa 4 kako bi se dobila ukupna cijena pražnjenja jednog spremnika (za ovo kućanstvo) u iznosu od 7,12 kuna. Za ovo zajedničko kućanstvo (stan) davatelj usluge daje umanjenje od 16,08 posto (umjesto 60,00 kn plaćaju 50,35 kn – sa PDV-om), pa oni za jedan mjesec dobiju račun sa iznosom od 78,83 kune.

  S druge strane, za četiri odvoza mjesečno, Vinkovčani (u individualnom kućanstvu) koji kompostiraju otpad platiti će poduzeću Nevkoš d.o.o. 68,30 kuna, a oni korisnici (u ind. kućanstvu) iz Vinkovaca koji ne kompostiraju svoj otpad dobiti će račun od 87,60 kuna.

  Namjerno nismo u tablici stavili podatke o ukupnoj cijeni odvoza otpada za pojedini grad ili općinu, jer je teško izračunati konačnu cijenu za zajednička kućanstva, ali ako se u obzir uzmu samo individualna kućanstva onda možemo dobiti itekako usporedive podatke. Primjerice, za 4 mjesečna pražnjenja spremnika od 120 litara, u individualnom kućanstvu, korisnici koji kompostiraju otpad, u Osijeku će platiti 57,62 kn (uključena posebna naknada od 1,20 kn). Osječani koji žive u kućama i ne kompostiraju imaju mjesečni trošak (za 4 pražnjenja) od 62,79 kuna. Za ostale gradove i općine u tablici lako je napraviti izračun i kod svih njih će, uz četiri pražnjenja, na kraju biti niža cijena odvoza nego u Đakovu. Kada se u Đakovu pribroji još i namjenska naknada za sanaciju deponije i nabavu komunalne opreme (6 do 10 kn mjesečno) onda je razlika i veća.

  Kada će aktualne cijene odvoza otpada za Đakovčane biti smanjene?

  Može li se zaključiti da su odgovorne osobe u Univerzalu, na čelu sa direktorom Stjepanom Ripićem, također napravili analizu cijena odvoza otpada u okruženju te da su kao uzor gledali gradove sa najvišim cijenama u obje kategorije (minimalna usluga i jedno pražnjenje spremnika)?
  Bez obzira na metodologiju kojom su se rukovodili u Univerzalu kod kreiranja prethodno navedenih cijena u Đakovu, kao i na motive gradonačelnika Mandarića da odobri iste te cijene u travnju, moram konstatirati kako mi uopće nije važno pitanje zašto su cijene odvoza otpada u Đakovu danas tako skandalozno visoke.
  Prema mom skromnom mišljenju, temeljem ove amaterske mini-analize, najvažnije pitanje glasi: „Kada gradonačelnik Mandarić, direktor Ripić te đakovački gradski vijećnici misle značajno smanjiti aktualnu cijenu odvoza otpada u Đakovu, tj. kada ju misle približiti cijenama koje se primjenjuju u obližnjim gradovima i općinama (Osijek, Vinkovci, Vukovar, Donji Miholjac, Beli Manastir, Belišće, Požega, Slavonski Brod…)?“.
  S obzirom na to da je đakovačka komunalna tvrtka uspjela složiti puno realnije cijene (8,00 kn) za jedno pražnjenje spremnika u pet obližnjih općina (Levanjska Varoš, Satnica Đakovačka, Strizivojna, Trnava, Viškovci) u kojima vrši uslugu odvoza otpada u odnosu na Đakovo (12,20 kn), onda nema razloga da iste takve, ili niže, cijene ne napravi za Đakovčane.

  Da se našalim na kraju, kao uzor đakovačkom poduzeću Univerzal d.o.o. za kreiranje novih cijena odvoza otpada (za jedno pražnjenje spremnika) u Đakovu možda može poslužiti poduzeće Univerzal d.o.o. iz Đakova.

  Domagoj Zovak,
  porezni obveznik iz Đakova

  Foto: Arhiva

   

   

  omentara

  1. Pingback: Grad Đakovo i Univerzal visokim cijenama ne potiču korisnike na odvajanje otpada - Radio Đakovo

  2. Pingback: „Direktor Univerzala nije uspio opravdati dramatično poskupljenje cijene odvoza otpada u Đakovu“ - Radio Đakovo

  Komentirajte

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Blog