Friend Links

 • Cheap NFL Jerseys
 • China Wholesale Jerseys Online
 • Pet milijuna kuna za kreditiranje proljetne sjetve i stočarske proizvodnje

  Mogućnost ishođenja povoljnih financijskih sredstava jedan je od bitnih čimbenika za poslovanje poljoprivrednika i mogućnost njihovog rasta i razvitka. U tom cilju Zagrebačka banka d.d. uputila je Osječko-baranjskoj županiji ponudu za poslovnu suradnju u kreditiranju poljoprivredne proizvodnje, što je prihvaćeno, pa su jučer zamjenik župana Goran Ivanović i direktor Regionalnog centra Istočne Hrvatske Zagrebačke banke Boris Runje potpisali Ugovor o poslovnoj suradnji u kreditiranju sjetve i stočarske proizvodnje na području Osječko-baranjske županije.
  Ukupni kreditni potencijal prema predloženoj kreditnoj liniji je 5.000.000,00 kuna, a korisnici kredita mogu biti fizičke osobe – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u sustavu PDV-a, trgovačka društva, poljoprivredne zadruge i obrtnici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem ili prebivalištem na području Osječko-baranjske županije odnosno poljoprivredna proizvodnja mora se odvijati na području Osječko-baranjske županije. Redovna kamatna stopa otplate kredita je 5,2 postotna poena godišnje i promjenjiva je, međutim Osječko-baranjska županija uključila se u njeno subvencioniranje s dva postotna poena.
  Zainteresirani za ove kreditne linije trebaju se javiti u Ured za poljoprivredu Osječko-baranjske županije, gdje će dobiti potrebne podatke i pomoć te gdje se razmatra uvjete za subvencije, a potom se zahtjevi upućuju u banku na daljnji postupak.
  Prema namjeni, krediti mogu biti kratkoročni ili dugoročni. Kratkoročni krediti namijenjeni su za nabavu repromaterijala za sjetvu: sjeme, presadnice (za povrtlarske kulture), zaštitna sredstva i gnojivo za sjetvu, za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju poslovnih subjekata i za nabavu grla za tov svinja. Dugoročni krediti namijenjeni su za nabavu rasplodnih junica i za nabavu grla za tov junadi.
  Najniži iznos pojedinačnog kredita je 5.000,00 kuna, a najviši iznos pojedinačnog kredita je 1.000.000,00 kuna. Maksimalni iznos pojedinačnog kredita za nabavu rasplodnih junica i za nabavu grla za tov iznosi 250.000,00 kuna, dok za nabavu rasplodnih junica maksimalni iznos kredita po grlu iznosi 12.000,00 kuna, za nabavu grla za tov junadi 4.000,00 kuna po grlu i za nabavu grla za tov svinja 400,00 kuna po grlu.
  Krediti se odobravaju u kunama. Rok za korištenje kredita može biti do 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora o kreditu s korisnikom kredita za kratkoročne kredite i do 6 mjeseci od dana sklapanja ugovora o kreditu s korisnikom kredita za dugoročne kredite. Rok otplate kratkoročnih kredita za nabavu grla za tov svinja je 8 mjeseci, a za nabavu repromaterijala za sjetvu i za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju poslovnih subjekata 10 mjeseci. Rok otplate dugoročnih kredita za nabavu rasplodnih junica je 4 godine u koje je uključeno razdoblje počeka do 12 mjeseci i za nabavu grla za tov junadi su 20 mjeseci.

  Komentirajte

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

  Blog