Friend Links

 • Cheap NFL Jerseys
 • China Wholesale Jerseys Online
 • Pravobraniteljica za djecu: “Odluka je diskriminatorna”

  “Doznavši kako Grad Đakovo i gradsko komunalno poduzeće Univerzal besplatnim ulaznicama za klizanje nagrađuju djecu koja redovito dolaze na jutarnje katoličke mise, pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić je 8. i 9. prosinca javno, putem nekoliko medija upozorila da bi takvo postupanje bilo diskriminatorno”, objavio je Ured pravobraniteljice za djecu.
  “Pravobraniteljica smatra neprihvatljivim da grad, kao jedinica lokalne samouprave, čija zadaća jest skrbiti o interesima sve djece na svome području, razlikuje djecu po vjerskoj pripadnosti i sudjelovanju u određenim vjerskim aktivnostima te ih zbog takvog sudjelovanja nagrađuje besplatnim ulaznicama za klizanje ili kakvom drugom nagradom”, ističe se u priopćenju u kojem se također napominje “da takva praksa predstavlja diskriminaciju po osnovi vjere i uvjerenja, i to i djece koja ne prakticiraju katoličke vjerske običaje, i djece drugih vjeroispovijesti, i djece koja nisu vjernici”
  Takvo upozorenje pravobraniteljica je uputila gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Đakova te gradskom komunalnom poduzeću Univerzal. Također im je preporučila da ukinu takvu odluku i praksu dovođenja u neravnopravan položaj djece po osnovi vjere i uvjerenja ili prakticiranja vjerskih običaja, kao i da svoj djeci u Đakovu omoguće ravnopravan položaj u uživanju navedenih usluga i pogodnosti koje im se pružaju u njihovom gradu.
  U svojoj preporuci pravobraniteljica je podsjetila na obvezu poštovanja zabrane diskriminacije iz Zakona o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine br. 85/08., 112/12.), kojim je zabranjeno stavljanje u nepovoljniji položaj bilo koje osobe po osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, a slične odredbe, kako se navodi u priopćenju pravobraniteljice za djecu Ivane Milas Klarić, postoje i u Ustavu RH i u Konvenciji o pravima djeteta.

  Gradonačelnik Zoran Vinković o upozorenju pravobraniteljice za djecu očitovat će se na konferenciji za novinare u 14 sati.

  Komentirajte

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Blog