Friend Links

 • Cheap NFL Jerseys
 • China Wholesale Jerseys Online
 • Župan s načelnicima i gradonačelnicima o aktualnim temama

  Na jučerašnjem redovitom sastanku koordinacije gradonačelnika i načelnika s područja Osječko-baranjske županije sa županom Ivanom Anušićem, njegovim zamjenicima i suradnicima predstavljen je novi projekt „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“, novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, programi raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Županije, a posebna točka bila je suradnja s Hrvatima u Vojvodini.

  Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Ivana Katavić Milardović rekla je da će kroz projekt „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“ Osječko-baranjska županija sufinancirati kamatu za stambene kredite fizičkim osobama. Kreditni potencijal iznosi 50 milijuna kuna koji će plasirati poslovne banke, a Županija će subvencionirati kamate na stambene kredite s jednim postotnim poenom. Korisnici su fizičke osobe koje kupuju nekretninu na području Županije i koji su tu i zaposleni, a sredstva mogu koristiti za kupovinu prve nekretnine, stana ili kuće.

  Župan Ivan Anušić pozvao je općine i gradove da se uključe u dodatno subvencioniranje kamata.

  Pročelnica Upravnog odjela za kontinentalni turizam Tatjana Roth predstavila je novi način određivanja paušalnog poreza na privatni smještaj, kuće za odmor, apartmane te ostali smještaj po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu podsjetivši da općine i gradovi bili dužni propisati visinu paušalnog poreza po krevetu u rasponu od 150 do 1.500 kuna.

  Govoreći i programima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu Silva Wendling pojasnila je da je Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je donesen 2018. godini ponovo vratio jedinicama lokalne samouprave nadležnost za raspolaganjem tim zemljištem. Međutim, rok za donošenje programa bio je prekratak s obzirom na dokumentaciju koju je trebalo ishoditi, a postoji i nesređenost podataka u katastru i gruntovnici, kao i provedba geodetsko katastarske izmjere u pojedinim jedinicama lokalne samouprave, što je rezultiralo kašnjenjem u izradi programa. Zakonom je propisao da ukoliko JLS ne donesu svoje programe u roku, programe donosi nadležni županijski upravni odjel, opet uz prekratak rok. Naša Županija je za nekoliko JLS izradila programe i dobila na njih suglasnost, dva su programa poslana na suglasnost, dva su u pripremi, a za dvije općine ih treba pripremiti.

  Komentirajte

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Blog