Friend Links

 • Cheap NFL Jerseys
 • China Wholesale Jerseys Online
 • Zadnji dan za predlaganje izmjena GUP-a

  Danas je zadnji dan za podnošenje prijedloga za izmjenu i dopunu Generalnog urbanističkog plana grada Đakova. Javni poziv za podnošenje prijedloga za II. Izmjene i dopune GUP-a otvoren je 4. lipnja, a svi zainteresirano mogu to učiniti još danas. Uz pisani podnesak s obrazloženjem, potrebno je priložiti i kopiju katastarskog plana područja za koje se podnosi zahtjev i posjedovni list.

  Komentirajte

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

  Blog