Friend Links

 • Cheap NFL Jerseys
 • China Wholesale Jerseys Online
 • “Najveći problem u inspekcijskom nadzoru predstavljaju caffe-barovi”

  Đakovački ugostitelji, nakon sinoćnjeg sastanka svoga Ceha , odlučili su se sa svojim problemima obratiti Gradu Đakovu, odnosno Gradskom vijeću. Naime, sinoć su se okupili ponukani, kako je rečeno, drakonskim kaznama Sanitarne inspekcije. O kojim je problemima riječ ne žele javno istupati no ističu da su problemi u ugostiteljstvu prisutni već duže vrijeme i da ih je nemoguće riješiti bez viših instanci.

  Tragom tih informacija obratili smo se Marinku Kozini, voditelju Službe sanitarne inspekcije za istočnu Hrvatsku, koji nas je uputio na nadležno Ministarstvo zdravstva iz kojega nam je stigao odgovor koji prenosimo u cijelosti.

  Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva  provodi redovite  inspekcijske nadzore nad provedbom mjera za zaštitu od buke prema važećoj zakonskoj legislativi u ugostiteljskim objektima na cijelom teritoriju Republike Hrvatske tako i  na području Grada Đakova, zatim  prema predstavkama građana koje su se odnosile na prekomjernu razinu buke i  prema zahtjevu stranaka vezano za izdavanje rješenja o provedbi mjera za zaštitu od buke.

  Sanitarna inspekcija Ispostave Đakovo u periodu od 1. siječnja do 7. lipnja 2018. g. nije provodila inspekcijske nadzore nad provedbom mjera za zaštitu od buke u ugostiteljskim objektima na području Grada Đakova, a nije bilo ni predstavki građana koje su se odnosile na prekomjernu razinu buke.

  Sanitarna inspekcija je  provodila  samo postupke po zahtjevu stranaka vezano za izdavanje rješenja o provedbi mjera za zaštitu od buke.

  Prema tome, nije bilo ni poduzimanja upravnih i kaznenih mjera.

  Najveći problem u inspekcijskom nadzoru inače predstavljaju ugostiteljski objekti vrste caffe-bar, za koje je odredbom članka 14. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“ broj 145/04) određeno da se  u zatvorenom prostoru može izvoditi samo glazba ugođaja najviše ekvivalentne razine 65 dB(A).

  Problem je i kod korištenja izvora buke na otvorenom, a isto je regulirano odredbom članka 6. stavak 2. Zakona o zaštiti od buke (“Narodne novine” broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16).

  (Uporaba elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti dopuštena je najdulje do 24 sata, osim ako vrijeme uporabe tih uređaja aktom nadležnog tijela općine, grada i Grada Zagreba nije drukčije određeno) i stavak 3. (Buka elektroakustičkih uređaja i ostalih izvora buke na otvorenom u objektima iz stavka 2. ovoga članka ne smije prelaziti najviše dopuštene razine buke sukladno pravilniku kojim su propisane najviše dopuštene razine buke na otvorenom prostoru).

  Kaznene mjere za utvrđene prekršaje dane su u odredbi članka 19. Zakona o zaštiti od buke te su u odnosu na druge inspekcijske službe relativno niske”, ističe se u priopćenju Ministarstva zdravstva.

  Komentirajte

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Blog