Friend Links

 • Cheap NFL Jerseys
 • China Wholesale Jerseys Online
 • Dekan Raguž: “Ponovno oživjeti akademski duh”

  Na prijedlog novoizabranog dekana profesora dr Ivice Raguža, Fakultetsko vijeća Katoličkog bogoslovnog fakulteta, na mandat od četiri godine, izabralo je dr. Šimu Šokčevića za prodekana za znanost i međufakultetsku suradnju; dr. Suzana Vuletić, prodekanica je za nastavu i studente, a dr. Grgo Grbešić prodekan je za financije i organizaciju poslovanja.
  Nova uprava KBF-a dužnost preuzima 1. listopada ove godine, a cilj joj je, kako ističe dekan Raguž, obnoviti akademski duh.
  “Bezinteresna posvećenost znanju kao znanju i istini kao istini bit je akademskoga kroz povijest, još od Platona, preko srednjovjekovlja, pa sve do današnjih danas”, pojašnjava dekan Raguž ističići da je njegova nakana ponovno oživjeti taj duh i još snažnije ga unijeti među profesore, studente,
  “To je važno posebice danas kada je taj duh ugrožen u kapitalističkom društvu u kojem vladaju interesi, koristoljublje i sve što je vezano uz to, a to, nažalost, prožima i sveučilišni život jer se ide studirati radi novca, baviti se znanošću iz nekih drugih interesa, a ne iz ljubavi prema znanosti kao takvoj”, tvrdi profesor Raguž najavljujući da će upravo taj duh, zajedno sa svojim suradnicima, pokušati donijeti i ostvariti na đakovačkom KBF-u, u cjelokupnu akademsku zajednicu, ali i da taj akademski duh zaživi i u gradu Đakovu.
  KBF Upravo zbog toga teologija je danas aktualnija nego prije, zaključuje profesor Raguž.
  “Bavljenje Bogom upravo i predstavlja čuvanje humanizma kao takvog, a kada se čovjek reducira na interese i koristoljublje, onda prestaje biti čovjek. Teologija izvlači čovjeka iz interesa i koristoljublja i pomaže mu da otkrije bitno, nešto što je važno zbog njega samoga, a to je Bog, što pomaže i čovjeku da otkrije samoga sebe i da ostane čovjek i stoga je teologija aktualna”, poručuje nedavno izabrani dekan KBF-a upozoravajući, međutim, i na opasnost da se teologija udalji od svoga poslanja.
  Đakovački KBF, kako navodi dekan Raguž, ima za tu misiju i pomlađeni profesorski kadar, a na školovanje su upućeni i neki novi.

  Komentirajte

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Blog