Friend Links

 • Cheap NFL Jerseys
 • China Wholesale Jerseys Online
 • “Procjenjuje se da je u Hrvatskoj svakih 15 minuta fizički zlostavljana jedna žena”

  “Svjedoci smo zadnjih godina sve izraženijeg strukturalnog nasilja, koje zadire u ljudska, a posebno u ženska ljudska prava. Propitkivanje prava na izbor i slobodnog odlučivanja o vlastitom tijelu, ograničavanje reproduktivnih prava, zauzimanja stava da je nasilje unutar četiri zida privatna stvar u koju ne treba intervenirati, izostanak društvene osude nasilja i posljedično težak socio-ekonomski status žena žrtava nasilja nagomilani su problemi koje središnja država sustavno ne rješava, a koji nas obvezuju da glasno kažemo – DOSTA!”, navodi se u priopćenju predsjednice osječko-baranjskog SDP-a Sanje Bježančević u povodu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.
  “Borba protiv rodno uvjetovanog nasilja u Hrvatskoj svela se na sporadične javne istupe uslijed nekog novog šokantnog ubojstva ili premlaćivanja žena. Kontinuirana institucionalna kampanja i edukacija o ovom okrutnom društvenom problemu izostaje, nasilje se i dalje događa u različitim aspektima života, od obiteljskog do društvenog i radnog, što narušava građanska, ekonomska, politička, kulturna i druga prava žena. Procjenjuje se da je u Hrvatskoj svakih 15 minuta fizički zlostavljana jedna žena, a stvarne brojke sigurno su i veće ako uzmemo u obzir činjenicu da većina nasilja, ali i nasilnika ostaje neregistrirana jer žene uslijed straha ne prijavljuju nasilje”, ističe se u priopćenju uz poziv tijelima javne vlasti na svim razinama na podršku ženama koje ne smiju ostati same i nezaštićene.
  „Država mora jamčiti puno ostvarivanje svih ljudskih prava, a ne predvoditi njihovo urušavanje. Za nasilje nema i ne može biti opravdanja, a predanost pravdi i solidarnosti obvezuje nas da i dalje radimo na jačanju i zaštiti prava žena koja počivaju na ravnopravnosti i odsustvu bilo kakvog oblika nasilja, obiteljskog ili strukturalnog”, zaključuje u svom priopćenju predsjednica Županijske organizacije SDP-a Sanja Bježančević.

   

  Komentirajte

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

  Blog