Friend Links

 • Cheap NFL Jerseys
 • China Wholesale Jerseys Online
 • Gradska vlast ignorira vijeća mjesnih odbora koja rade

  „Imaju li vijeća mjesnih odbora svoju svrhu i ima li smisla trošiti proračunska sredstva na njihove izbore u svibnju sljedeće godine ako na jednoj strani imamo ignoriranje od strane gradske vlasti, a na drugoj  nefunkcioniranje”,  – konstatirala je predsjednica đakovačke podružnice HNS-a Ljiljana Pološki Jurjević na današnjoj konferenciji za novinare. Kaže da postoje dvije vrste vijeća mjesnih odbora; oni koji rade i koji ne rade.

  “Oni koji ne rade su kao moj mjesni odbor. Ja sam članica Mjesnog odbora Centar gdje je predsjednik HDZ-ov Stipe Drmić. Mi smo do sada u ovom tekućem mandatu imali jednu sjednicu i to onu konstituirajuću gdje je on izabran za predsjednika i od tada nismo imali nijedan sastanak. Ono što se postavlja kao pitanje: ima li takvo vijeće mjesnog odbora svoju svrhu? Potrošena su sredstva na izborima da bi se odabralo vijeće mjesnog odbora koje ne radi. Ono što je još više zabrinjavajuće od toga su vijeća mjesnih odbora koja rade, a vladajući ih uopće ne doživljavaju. Takav je primjer MO Gabro Hes gdje je predsjednica Ankica Mandić. To je mjesni odbor koji stvarno radi, ima još takvih u gradu, recimo Vijeće mjesnog odbora Braća Ribar gdje je predsjednik Danko Kočiš koji također zaista lijepo radi u svom mjesnom odboru. Ono što je zabrinjavajuće je to što vladajući ne doživljavaju mjesne odbore koji rade, kakva god problematika bila  i štogod se pokuša napraviti, vladajući za to nemaju sluha”, ističe Ljiljana Pološki Jurjević.

  Vijeće mjesnog odbora Gabro Hes redovito se sastaje i aktivno je, ali bez konkretnih rezultata jer gradska vlast ne uvažava prijedloge, tvrdi predsjednica Ankica Mandić. Primjer za to je i stanje u Preradovićevoj ulici koje se ne rješava već nekoliko godina.

  “Veliki je problem što djeca i ljudi ne mogu pješačiti,  ali još veći problem je uništavanje imovine. Svaka nova kiša, snijeg, ili nekakva elementarna nepogoda dovodi do urušavanja i oštećenja imovine odnosno kuća. Kolni ulazi nisu riješeni, pješačke staze nisu riješene, ja sam pisala vladajućima o tome, evo konkretno dopis je ovdje. Pisala sam gradonačelniku i predsjedniku Gradskog vijeća. Minimum onoga što smo mogli tražiti i minimum empatije koju je Grad mogao iskazati je ukidanje komunalne naknade i vodnog doprinosa za ovaj period dok traju radovi, i tražili smo nakon toga još godinu dana. Zašto smo to tražili? Građani tu uslugu uopće ne dobivaju, a plaćaju i komunalni doprinos i vodnu naknadu, a imovina i usluga se ne koriste. Danas je Gradsko vijeće,  a meni je žao da me nitko nije pozvao na tu temu, oni su to samo ignorirali i rekli da opet oni iz Mjesnog odbora Gabro Hes nešto pišu, i opet ta Preradovićeva. Da, opet Preradovićeva jer su tamo problemi ogromni i veliki”, rekla je predsjednica Ankica Mandić

  Oslobađanje od plaćanja komunalne i vodne naknade traži se i za fizičke i pravne osobe u Preradovićevoj ulici, kaže predsjednica Vijeća mjesnog odbora Gabro Hes najavljujući da će ta inicijativa biti na današnjoj sjednici Vijeća.

  Kao primjer nebrige gradske vlasti za stanje u mjesnim odborima Ankica Mandić navela je i uporno ponavljanje predloženih prioritetnih investicija iz godine u godinu, a koje se također  ignorira.

  “Dostavljen je program za prošlu i pretprošlu godinu, tamo je istih deset točaka: Preradovićeva, Ulica Krešimira Pavića, ulaz Otona Ivekovića, ulaz kod Plodina, i ostalih 10 tema. Od ovih deset tema nijedna nije odrađena  za vrijeme ovog i prošlog mandata. Ja ću i ove godine ponoviti taj zahtjev jer  neću biti ta koja neće raditi. Ja ću raditi,  ali je žalosno da nijedan zahtjev nije odrađen”, dodaje predsjednica Vijeća mjesnog odbora Gabro Hes.

  Navela je još jedan primjer apsurdnog odnosa vladajućih prema mjesnim odborima.

  “Moram navesti još jedan apsurd. Na sve ovo što smo tražili, kao i svi ostali mjesni odbori u gradu dobili smo prijedlog Odbora za gospodarstvo da kažemo gdje će postaviti inox za postavljanje osmrtnica u gradu. Mi smo,  recimo,  tražili oglasne stupove koji bi služili za oglašavanje svega u gradu. Pa nismo mi grad samo mrtvih, da ćemo sad postaviti 30 stupova koji su stajali ne znam koliko da bi samo postavljali osmrtnice. Osmrtnice se vide na Univerzalu i na još nekoliko mjesta u gradu. Tražili smo oglasne stupove na tri mjesta: kod NK Đakova, kod Doma zdravlja i kod Plodina, taj zahtjev su zanemarili, ali su napravili nešto po svom, pa su predložili ovo”, zaključuje Ankica Mandić.

  Komentirajte

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

  Blog