Friend Links

 • Cheap NFL Jerseys
 • China Wholesale Jerseys Online
 • Općina Satnica Đakovačka i HEP zajedno na projektu izgradnje sunčane elektrane

  Općina Satnica Đakovačka jedna je od sedam jedinica lokalne samouprave s kojima je, na temelju javnog poziva za iskaz interesa za 2020. godinu, Hrvatska elektroprivreda sklopila sporazum o suradnji na razvoju projekata sunčanih elektrana, priopćeno je iz HEP-a.

  Ukupna snaga svih sedam sunčanih elektrana iznosi 60 MW, priključna snaga one u Satnici Đakovačkoj bit će 15 MW, a njezina vrijednost, kako dozanjemo od načelnika Željka Šimića, je 15 milijuna eura.

  „Za Općinu Satnica Đakovačka benefiti će biti višestruki, to će biti značajan prihod, HEP će platiti komunlanu naknadu, komunalni doprinos, rentu i od svakog proizvedenog kilovatsata plaćat će lipu, a gruba računica pokazuje da bi se na taj način povećao općinski proračun za iznos od 1,5 do 2 milijuna kuna”, kaže načelnik Šimić ističući da se ta sredstva mogu iskoristiti za bilo koje općinske potrebe.

  ”Potrebno je najprije dobiti projektni zadatak za ishođenje građevinske dozvole, a nakon toga se može raspisati natječaj za izvođača”, ističe načelnik Šimić navodeći da će se sunčana elektrana graditi na lokaciji koja se nalazi uz cestu Satnica – Potnjani, nasuprot farme.

  Nakon ishođenja dozvola HEP će jedinicama lokalne samouprave nadoknaditi troškove izrade projektne dokumentacije.

  Ciklus izgradnje sunčanih elektrana važan je dio obnovljivog scenarija Hrvatske elektroprivrede koji do 2030. godine planira za 50 posto povećati udjel obnovljivih izvora u vlastitoj proizvodnji električne energije.

  omentara

  1. Pingback: Općina Satnica Đakovačka i HEP zajedno na projektu izgradnje sunčane elektrane

  Komentirajte

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

  Blog