Friend Links

 • Cheap NFL Jerseys
 • China Wholesale Jerseys Online
 • Dr. sc. Boris Vulić izabran u zvanje izvanrednog profesora

  Na sjednici Fakultetskog vijeća Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, održanoj 6. rujna 2021., doc. dr. sc. Boris Vulić izabran je u više znanstveno-nastavno zvanje i na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologija i znanstvene grane dogmatska teologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. Izbor je uslijedio nakon što je pristupnik ispunio uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, statutima Sveučilišta i Fakulteta te Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost i Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja.

  Izv. prof. dr. sc. Boris Vulić rođen je 1981., a za svećenika je zaređen 2005. godine. Na Teološkom fakultetu Papinskog sveučilišta Gregoriana u Rimu magistrirao je 2009., a doktorirao 2013. godine sa specijalizacijom iz dogmatske teologije. Iste 2013. primio je Rektorovu nagradu Papinskoga sveučilišta Gregoriana za izvrstan uspjeh na obrani doktorske disertacije. Od 2014. glavni je i odgovorni urednik Vjesnika Đakovačko-osječke nadbiskupije i član Prezbiterskog vijeća Đakovačko-osječke nadbiskupije. Od 2014. predavač je na nadbiskupijskoj Školi za župne suradnike, a od 2017. član je Prosinodalnog ispitnog povjerenstva Đakovačko-osječke nadbiskupije.

  Na KBF-u u Đakovu zaposlen je od 2009., a u znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je u veljači 2016. Godine 2020. imenovan je voditeljem Odsjeka za Sveto pismo i sustavnu teologiju i član je Katedre za fundamentalnu, dogmatsku i ekumensku teologiju. Uz službe u stalnim tijelima KBF-a u Đakovu, član je Odbora za statutarna i pravna pitanja Senata Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku kao i Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i priznavanje razdoblja studija istoga sveučilišta. Član je Uredništva hrvatske redakcije Međunarodnoga katoličkog časopisa Communio i Uredničkog vijeća znanstvenog časopisa Diacovensia te član Uredničkog odbora i savjetnik Uredništva znanstveno-stručnog časopisa Nursing Education and Science Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku. Također, član je Hrvatskog mariološkog instituta i predsjednik Konferencije profesora sustavne teologije hrvatskoga govornog područja. Voditelj je projekta digitalizacije Glasnika/Vjesnika Đakovačko-osječke nadbiskupije kao zajedničkog projekta Đakovačko-osječke nadbiskupije i KBF-a u Đakovu.

  Na KBF-u Đakovu predaje sljedeće kolegije: Teološka antropologija, I.; Teološka antropologija II.; Izabrane teme teološke antropologije; Izabrane teme eshatologije; Mariologija; Služba i život prezbitera; Teologija Josepha Ratzingera (seminar). Također predaje i ove kolegije: Filozofsko-teološki aspekti prijateljstva (sveučilišni izborni kolegij za sve studente Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku); Europska kultura i kršćanstvo (Doktorska škola Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, poslijediplomski doktorski studij Europski studiji).

  Dosad je objavio knjigu Vjera kao eshatološko nestrpljenje. Ogled o Sergiu Quinziju i ukupno 15 znanstvenih i 8 stručnih članaka te izlagao na 12 znanstvenih i stručnih skupova. Područje znanstvenog interesa mu je sustavna teologija, posebno teološka antropologija, eshatologija i mariologija te pitanje kršćanstva u Europi.

  Tekst i foto: Tiskovni ured/djos.hr

  Komentirajte

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Blog