Friend Links

 • Cheap NFL Jerseys
 • China Wholesale Jerseys Online
 • Plin koji koriste kućanstva ispunjava sve standarde

  Tragom pritužbi jedne naše slušateljice na kvalitetu plina obratili smo se Hep plinu čiji direktor Sektora za opskrbu Davor Guttert nam je potvrdio da plin koji koriste kućanstva ispunjava sve potrebne standarde.
  “Plin koji ulazi u distribucijski sustav mora zadovoljiti standarde koji su definirani općim uvjetima klvalitete plina, a kvalitetu plin utvrđuje transporter koji i uzorkuje taj plin i analizira ga dva puta mjesečno i objavljuje svoja izvješća o kvaliteti plina na svojim web stranicama. Hep plin preuzima taj plin iz sustava tvrtke PLINACRO, odorizira ga i smanjuje mu tlak kako bi se mogao koristiti u distribucijskom sustavu. Iz svih dosadašnjih izvješća o kvaliteti plina koje smo dobili od Plinacra nije se nijednom dogodilo da plin nije zadovoljio sve one parametre koji su propisani općim uvjetima”, pojašnjava Guttert.
  Ukoliko kupac sumnja u kvalitetu plina može podnijeti pisani prigovor opskrbljivaču i tražiti ispitivanje kvalitete plina, ali je dužan platiti tu analizu ukoliko se pokaže da plin ispunjava sve potrebne standarde, ističe Guttert.
  U HEP plinu također ističu da u njihovom Kontakt centru u posljednjih nekoliko mjeseci nije zabilježen niti jedan prigovor na kvalitetu plina pa takvim potrošačima savjetuju da provjere ispravnost trošila.

  Komentirajte

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Blog